Vergoeding & Tarieven 2022

De praktijk is een tweedelijnspraktijk, oftewel: gespecialistische GGZ (gGGZ). Ik werk volgens een kwaliteitsstatuut en vind het belangrijk dat jij als cliënt autonoom bent en de regie hebt.

Niet-gecontracteerde zorg voor de beste zorg

In de gGGZ heb je te maken met gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Ik heb ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars, omdat je met gecontracteerde zorg gedwongen bent de praktijk te voeren volgens de eisen van de zorgverzekeraar. Ik vind dat die eisen de kwaliteit beperken, denk aan beperkte gespreksduur, beperkt aannamebeleid en omzetplafonds (door de verzekeraar bepaalde maximale behandelduur). Zonder contracten werken zorgt ervoor dat ik jou de beste zorg biedt — zo lang als nodig is.

Voor jou betekent dit:

 • de beste zorg zonder beperkingen vanuit de zorgverzekeraar

 • dat het percentage van je vergoeding afhangt van je polis: bij een restitutiepolis krijg je 80-100% vergoed, bij een naturapolis gemiddeld 60-75%

 • dat je voor je eerste gesprek bij de praktijk met je verzekeraar overlegt over de percentage die ze vergoeden en of er toestemming nodig is voor zorg bij de praktijk

 • dat jij de factuur aan mij voldoet en het declareert bij de zorgverzekeraar

Dit is wat jij betaalt

Het bestaande DBC (diagnose behandel combinatie) komt te vervallen. Per 1 januari 2022 gaat de GGZ over op een nieuw bekostigingsstelsel, de zogenaamde ‘Zorgprestatiemodel’. Dit geldt voor zowel vrijgevestigde praktijken als voor grote instellingen. Mijn tarieven bereken ik volgens de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde prijzen.

Voor meer informatie kan je deze folder raadplegen:
Informatiefolder Zorprestatiemodel 

Voor jou betekent dit:

 • Per 31-12-2021 worden alle bestaande DBCs afgerond en gefactureerd.

 • Je ontvangt dus in december 2021 of januari 2022 een factuur voor de zorg die geleverd is tot en met 31-12-2021. Let op: dit is een financiële “afsluiting” en niet een afsluiting van de zorg die je krijgt.

 • Vanaf januari 2022 wordt er per gesprek gefactureerd. De praktijk zal per maand een verzamelfactuur opstellen en per mail of post naar jou versturen.

 • Jij ontvangt de factuur, betaalt deze binnen 14 dagen aan de praktijk en declareert de factuur bij de zorgverzekeraar.

 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor jou rekening.

Zo zit het met je eigen risico

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor de gGGZ. Het precieze bedrag hangt af van waarvoor jij gekozen hebt, maar het in 2022 is dat minimaal €385. Heb je je eigen risico nog niet verbruikt voordat je aan de behandeling begint, dan komt dat voor eigen rekening — bij elke verzekeraar.

Tips

Je wil niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Een traject kost energie, dus je hebt geen zin in gedoe. Daarom deze tips:

 • neem voor ons eerste gesprek contact op met je zorgverzekeraar en vraag naar de dekking voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
 • let goed op bij het afsluiten van je zorgverzekering, mijn advies: een restitutiepolis met vrije zorgkeuze en een zo laag mogelijk eigen risico
 • controleer ook of de verzekeraar 100% van de NZa-tarieven (landelijk geldende tarieven) betaalt en niet alleen het gemiddelde gecontracteerde tarief of wat ze zelf redelijk vinden (de laatste twee zijn namelijk veel lager).
 • zorg ervoor dat je eventuele afspraken die je aan de telefoon maakt ook zwart op wit hebt door er met je contactpersoon over te mailen.

Jij bent verantwoordelijk voor welke verzekering je afsluit. Ik kan helaas niks voor je betekenen bij je uiteindelijke vergoeding.

Dit heb je nodig voor je vergoeding: een verwijsbrief

Als je een vergoeding wil vanuit je verzekeringsmaatschappij, dan heb je een verwijsbrief voor de gGGZ (gespecialiceerde GGZ) nodig vanuit je huisarts. Je basisverzekering dekt de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Belangrijk: er zijn geen aanvullende verzekeringen voor de gGGZ.

Prijsindicaties

In het Zorgprestatiemodel zijn de volgende variabelen relevant voor de vaststelling van het tarief van een consult:

 • De setting (in dit geval: vrijgevestigd praktijk, zg “sectie II praktijk”)
 • De hulpverlener (in dit geval: psychiater)
 • De duur van het contact
 • De aard van het contact: diagnostiek of behandeling
 • De complexiteit van de problematiek en de geleverde zorg: hoog of laag complex.

Dit geldt voor alle contacten: in persoon, via beeldbellen of telefoon en ook voor email contact (alleen behandelinhoudelijke emails, niet emails over afspraken).

Hier is een overzicht van de NZa vastgestelde tarieven, zoals vastgesteld in november 2021 die in rekening gebracht zal worden:

Duur 

diagnostiek

laag-complex

diagnostiek

hoog-complex

behandeling

laag-complex

behandeling

hoog-complex

Vanaf 5 min

€ 46,19

€ 59,57

€ 36,72

€ 46,44

Vanaf 15 min

€ 79,63

€ 101,60

€ 65,56

€ 82,25

Vanaf 30 min

€ 133,05

€ 164,97

€ 112,21

€ 138,08

Vanaf 45 min. 

€ 186,23

€ 229,17

€ 159,44

€ 195,28

Vanaf 60 min.

€ 212,53

€ 263,70

€ 188,55

€ 232,36

Vanaf 75 min.

€ 258,61

€ 321,13

€ 231,85

€ 285,93

Vanaf 90 min.

€ 317,29

€ 393,81

€ 283,38

€ 349,34

Vanaf 120min

€ 455,48

€ 567,71

€ 415,64

€ 513,94

Tarief voor het schrijven van brieven naar huisartsen of anderen € 90,46

Let op: deze tarieven zijn indicatief n.a.v. de publicatie van de tarievenzoeker van het NZa en kunnen mogelijk nog worden aangepast door de NZa.

Afspraak afzeggen of verzetten?

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt €50 in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

Tarieven lezingen

Wil je mij inhuren als spreker of voor een workshop? Voor een offerte op maat neem je contact met me op.

ARISE® Comprehensive Care with Intervention

Voor een “ARISE® Comprehensive Care with Intervention” programma voor je familie neem je ook contact op met me. Houd er wel rekening mee dat de interventie en familieprogramma 6 – 12 maanden duurt. Hiervoor wordt een all-inclusive prijs gerekend voor de 6 a 12 maanden. Pas na betaling starten we met interventie en familiegesprekken. 

Voor vragen over tarieven kunt u contact opnemen via ons contactformulier 

Qualifications

MBChB – Bachelor of Medicine and Surgery (University of South Africa) 2001, MD equivalent

FCPsychSA – Fellow of the Colleges of Psychiatrists (University of the Witwatersrand 2008

KNMG Psychiatrist – Dutch Psychiatric Registration 2010

CAI (Certified ARISE® Interventionist)

Practice Details

BIG number 99910798201

AGB Code personal: 03067418

AGB Code practice: 03037826

KvK (Chamber of Commerce): 73634395

Registrations and Affiliations

Registered psychiatrist at the KNMG (Royal Dutch Medical Association)

Registered psychiatrist at the HPCSA (Health Professions Council of South Africa)

Fellow of the Colleges of Psychiatrists of South Africa

Member of SASOP (South African Society of Psychiatrists)

Member of the International Family Therapy Association

ARISE-network – International Network of ARISE registered Interventionists and Recovery Care professionals

iCAAD – International Network ofAddiction Specialists

Triora International – Addiction Recovery Centres