Vergoeding

De praktijk is een tweedelijnspraktijk oftewel specialistische GGZ. De praktijk heeft een kwaliteitstatuut, een AGB-nummer en werkt volgens alle wettelijke en ethische regels.

Niet-gecontracteerde zorg

Er bestaat binnen de GGZ onderscheid tussen gecontracteerde -, en ongecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met een bepaalde verzekeraar. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis. De cliënt voldoet de factuur aan de behandelaar.

Het percentage dat u van uw verzekering vergoed krijgt hangt dus af van uw zorgverzekering en polis. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u 90-100% vergoed van uw verzekeraar. Bij een natura polis ligt te percentage veel lager, gemiddeld 65 – 75%.

Waarom werken wij contractvrij?

De praktijk heeft geen contracten met de zorgverzekeraar. Uw verzekeraar heeft dus geen enkele invloed op de wijze waarop wij onze gesprekken voeren en ook niet op de duur van de gesprekken of ons aannamebeleid. Wij hebben geen ‘budget’ of andere beperkende regels.

Kosten/Prijsberekening

 De kosten voor intake, diagnostiek en behandeling worden berekend volgens de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze kosten zijn gebaseerd op de diagnose/behandelcombinatie (DBC) met verschillende tarieven, afhankelijk van de totale hoeveelheid tijd die aan de behandeling wordt besteed.

Zowel directe als indirecte tijd in verband met alle psychiatrische zorg zijn in de totale tijd inbegrepen. Directe tijd verwijst naar de tijd die rechtstreeks is doorgebracht met een professionele zorgverlener, zoals face-to-face sessies, telefoongesprekken, beeldbel-sessies en e-mail contact. Indirecte tijd verwijst naar de hoeveelheid tijd die besteed is aan de noodzakelijke taken in verband met de behandeling, zoals rapporteren, brieven schrijven aan derden, zorgcoördinatie en multidisciplinaire bespreking van de behandeling. Binnen de DBC-methodiek is er geen tarief per sessie, noch kan de totale vergoeding worden opgesplitst in een per sessie tarief. Voor meer informatie over de tarieven die we in rekening brengen, kijk op de link naar NZA-tarieven: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/1/. Klik op bijlage 1 voor landelijk vastgestelde tarieven.

Als er slechts een intake en adviesprocedure heeft plaatsgevonden, wordt alleen de intake aangerekend (gemiddeld € 693,88 voor twee gesprekken met adviesgesprek). Voor uitgebreider diagnostiek komen de prijs vaak gemiddeld uit op 1.226,37 tot 2.086,92. Let Op: Dit zijn gemiddelde tarieven als een indicatie en kunnen eventueel hoger of lager zijn. Geen rechten worden ontleend uit deze voorbeelden.

Factuur en betaling

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De factuur mag pas worden opgemaakt na afloop van de behandeling of als deze langer dan een jaar duurt, steeds 365 dagen na start behandeling. Omdat wij geen contracten met verzekeraars hebben, sturen wij de rekening niet naar uw verzekeraar, maar naar u en moet u deze rekening eerst volledig zelf betalen, waarna de verzekeraar een deel alsnog vergoed (restitutie). Overigens kunnen we met u afspreken, dat u mag wachten met betaling van het verzekerde deel tot uw verzekeraar dit aan u heeft overgemaakt (maximaal 1 maand na facturering).

Het is mogelijk om behandelingen zelf te betalen. Er wordt dan geen declaratie uitgedaan naar de betreffende ziektekostenverzekeraar. Cliënten kunnen hiervoor kiezen bijvoorbeeld omwille van de privacy tegenover een ziektekostenverzekeraar. Bespreek deze optie aan het begin van de behandeling.

Verwijsbrief

Om door uw Nederlandse verzekeringsmaatschappij vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van uw huisarts naar de SGGZ nodig. Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg wordt gedekt door de basisverzekering van Nederlandse zorg verzekeren.

Eigen risico

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor de specialistische GGZ. Het eigen risico in de basisverzekering is in 2020 minimaal 385 euro. De eerste deel van de rekening gaat altijd (en bij alle verzekeraars) ten koste van de eigen risico. Dus graag rekening houden dat u dat deel niet vergoed krijgt van u verzekeraar.

Uw verzekering, uw verantwoordelijkheid

Om uw dekking voor onze behandeling te controleren, raden wij u aan om vóór het eerste gesprek, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Vraagt naar de dekking voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bij  een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Wij adviseren onze patiënten goed op te letten bij het afsluiten van een zorgverzekering. Wij adviseren een restitutiepolis, met vrije zorgkeuze en een zo laag mogelijk eigen risico af te sluiten. Let ook op dat de verzekeraar 100% van de NZA tarieven betalen (en niet alleen de gemiddeld gecontacteerde tarief).

Omdat u bepaalt welke verzekering u afsluit, kan de praktijk geen vernatwoordelijkehid nemen voor wat er uiteindelijk wordt vergoed vanuit de verzekeraar.